REGULAMENT CONCURS

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Castiga un parfum de Primavara"

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului "Castiga un parfum de Primavara", denumita in continuare „Concursul” este S.C. HIRIS RETAIL GROUP S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr. 19, cod fiscal RO33865092

 

2. DURATA CONCURSULUI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Concursul "Castiga un parfum de Primavara" se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada 22 Februarie 2017 – 15 Martie 2017 inclusiv.

 

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE OFERITE

3.1. La concursul "Castiga un parfum de Primavara" poate participa orice persoana fizica sau juridica care se va inscrie la concurs in perioada 22 Februarie 2017 – 15 Martie 2017. Pentru a te inscrie la concurs trebuie:

- sa dai like&share la pagina de facebook: https://www.facebook.com/HIRIS.l/;  

- sa dai like&share la postul concursului;

- sa lasi un comentariu la postul concursului in care ne spui care este parfumul tau preferat;

- sa te inscrii gratuit la newsletterul nostru.

Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, iar persoanele juridice sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora, NU au dreptul sa participe in Concurs.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la Concursul "Castiga un parfum de Primavara", orice persoana interesata trebuie sa indeplineasca cele trei conditii enumerate mai sus. Inscrierea se face in perioada 22 Februarie 2017 – 15 Martie 2017. Participarea la concurs nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

4.2. Pentru a se inscrie la concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida.

4.3. Adresa de email extrasa va fi verificata daca respecta si celelalte doua conditii: a dat Like&Share la pagina de facebook https://www.facebook.com/HIRIS.l/ si a lasat un comentariu cu parfumul sau preferat la postul concursului.

4.4. Prin inregistrarea in Concurs, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

 

5. PREMII

5.1. Premiul oferit consta in unul dintre parfumurile mult ravnite de clientii nostri: Givenchy Dahlia Divin Le Nectar de Parfum 50 ml Eau de Parfum daca castigatorul este o femeie sau Givenchy Gentlemen Only Absolute 50 ml Eau de Toilette daca castigatorul este barbat.  Premiul va fi trimis castigatorului/oarei prin curier, cu plata taxelor la organizatorul concursului, in cel mult 5 zile de la anuntarea acestuia/eia.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1.Castigatorul/oarea va fi desemnat dupa cum urmeaza:

6.1.1.Castigatorul va fi desemnat in data de 16 Martie 2017, fiind extras dintre participantii inscrisi la concurs.

6.2.Castigatorul desemnat va primi unul din cele doua parfumuri: Givenchy Dahlia Divin Le Nectar de Parfum 50 ml Eau de Parfum daca castigatorul este o femeie sau Givenchy Gentlemen Only Absolute 50 ml Eau de Toilette daca castigatorul este barbat.

6.3. Fiecare Castigator este extras în functe de ID-ul sau de abonare, folosind serviciul random.org. Fiecare abonat dispune de un ID unic, un numar natural.

6.4. Daca inainte de extragere Participantul la Concurs se dezaboneaza de la newsletter-ul Hiris.ro, acesta nu va mai participa la Concurs si, implicit, la extragere.

6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator prin mecanismul de mai sus si se repeta procesul pana la stabilirea procedurii de livrare a premiului.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1.Castigatorul NU poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

 

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

 

a) in cazul persoanelor fizice: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport;

b) in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

 

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.hiris.ro.

 

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea concursului "Castiga un parfum de Primavara", Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Concursului "Castiga un parfum de Primavara" existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.hiris.ro.

 

12. INCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezenta Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Concursului.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la acest Concurs confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant, ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa organizatorului.

 

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

 

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

 

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.hiris.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului din Bucuresti sector 2, Str. Ziduri Intre Vii nr. 19

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii concursului (cum ar fi, dar fara a se limita la, modificarea datelor, modificarea duratei Concursului etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.hiris.ro.

 

Organizatorul concursului "Castiga un parfum de Primavara"

 

S.C. HIRIS RETAIL GROUP S.R.L

  
  

BRANDURI

  
HIRIS info
Termeni si conditii
Confidentialitate
STIATI CA?
ANPC
Politica de Cookies
Program de afiliere
Voucher reducere
Selectie Cadouri Originale
Cum platesc?

SC HIRIS RETAIL GROUP SRL

by HIRIS Group

Adresa: Str. Dumitru Slugeru 19 (fosta Ziduri intre Vii),
corp A, Etaj 21, Sector 2 (complex Doamna Ghica Plaza)
Cod de Inregistrare Fiscala: RO33865092
Numar Registrul Comertului: J40/14013/2014

Copyright © 2008 - 2018 HIRIS.ro Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii.
 
  

Concurs newsletter!

Vezi pagina concursului sau
te poti inscrie de aici ↓